Telefoonnummer:
(0182) 537899 Spoed: 533399
Telefoonnummer: (0182) 537899 Spoed: 533399

Computergebruik

Doel en veiligheid

 

Onze praktijk is aangesloten op een beveiligd computernetwerk. De (6) praktijken waarmee wij samenwerken kunnen daardoor uw medische gegevens inzien. Dat is prettig wanneer u in de vakantie een waarnemer moet raadplegen.

 

Alle Goudse apotheken, incl. de Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM) en de apotheek in de polikliniek van het Groene Hart Ziekenhuis, zijn op dit netwerk aangesloten en hebben daardoor inzage in uw medicijngebruik. Dat maakt het o.a. mogelijk te voorkomen dat u medicijnen krijgt, die niet goed bij elkaar passen of niet bij bepaalde ziektes gegeven zouden mogen worden.

 

Met ingang van 1 januari 2015 kan de Huisartsenpost Midden-Holland (HAP) niet meer over uw dossier beschikken, tenzij u ons toestemming gaf uw dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) ter beschikking te stellen. Informatie over toestemming geven vindt u op de homepagina van deze website, op de balie bij mijn assistente en op: https://www.ikgeeftoestemming.nl/

 

Dossier blokkeren

 

Indien u het niet prettig vindt dat uw gegevens in te zien zijn door artsen in onze waarneemgroep of op de Huisartsenpost kunt u uw gegevens - geheel dan wel gedeeltelijk – laten blokkeren, waardoor zij alleen in te zien zijn door medewerkers uit onze eigen praktijk.

 

Website

 

Het nut van een website zal duidelijk zijn. Om van het aanvragen van herhaalrecepten gebruik te kunnen maken moet u, om veiligheidsredenen, eerst inloggen. Om in te kunnen loggen is eenmalig registreren nodig. Daarbij gebruikt u een zelfgekozen wachtwoord.

De dokter vindt e-mailverkeer niet prettig of geschikt voor het beantwoorden van vragen of het beoordelen van klachten en spreekt of - beter nog - ziet u daarvoor graag.

 

Zorgdomein

 

Sinds januari 2006 is het project Zorgdomein van start gegaan waarbij verwijzingen naar specialisten in het Groene Hart Ziekenhuis gestandaardiseerd en elektronisch kunnen plaatsvinden. Daarbij kan in sommige gevallen bepaald vooronderzoek door de huisarts alvast worden aangevraagd en is de specialist in ieder geval al op de hoogte van de reden van uw komst. We verwachten daarom met dit systeem een snellere diagnostiek.

 

Bij een dergelijke verwijzing krijgt u een code waarmee u een afspraak kunt maken op de betreffende polikliniek. Inmiddels hebben veel ziekenhuizen in Nederland zich bij dit systeem aangesloten.

Toelichting online afspraak

Via de oranje link boven aan deze pagina kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Handig, omdat het telefoonverkeer steeds drukker wordt en u op deze manier niet meer afhankelijk bent van de openingstijden van de praktijk. Niet alle spreekuurtijden zijn beschikbaar zodat we nog ruimte over houden voor dringende afspraken.

U hoeft niet in te loggen en geen wachtwoord op te geven. U moet wel bij onze praktijk zijn ingeschreven. Een korte omschrijving van de reden dat u een consult wilt is voldoende. Noteer de afspraak goed in uw agenda. Als u gebruik maakt van een gmail- of outlook-account kunt u de afspraak koppelen aan uw digitale agenda.

U kunt geen afspraken maken voor dezelfde dag en evenmin verder dan 3 maanden. Wilt u twee vragen bespreken: kies zo mogelijk voor 2 afspraken NA ELKAAR. Helaas moet u die beide apart aanvragen, het is niet mogelijk 1 afspraak van 10 minuten te wijzigen in 20 minuten.