Telefoonnummer:
(0182) 537899 Spoed: 533399
Telefoonnummer: (0182) 537899 Spoed: 533399

Klachten over uw huisarts?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij weten van uw onvrede kunnen wij proberen een oplossing te zoeken.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Die zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u hem/haar vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Deze informatie kunt u vinden in de praktijkfolderfolder op onze website en meer hierover op www.skge.nl.

 

Toelichting online afspraak

Via de oranje link boven aan deze pagina kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Handig, omdat het telefoonverkeer steeds drukker wordt en u op deze manier niet meer afhankelijk bent van de openingstijden van de praktijk. Niet alle spreekuurtijden zijn beschikbaar zodat we nog ruimte over houden voor dringende afspraken.

U hoeft niet in te loggen en geen wachtwoord op te geven. U moet wel bij onze praktijk zijn ingeschreven. Een korte omschrijving van de reden dat u een consult wilt is voldoende. Noteer de afspraak goed in uw agenda. Als u gebruik maakt van een gmail- of outlook-account kunt u de afspraak koppelen aan uw digitale agenda.

U kunt geen afspraken maken voor dezelfde dag en evenmin verder dan 3 maanden. Wilt u twee vragen bespreken: kies zo mogelijk voor 2 afspraken NA ELKAAR. Helaas moet u die beide apart aanvragen, het is niet mogelijk 1 afspraak van 10 minuten te wijzigen in 20 minuten.