Telefoonnummer:
(0182) 537899 Spoed: 533399
Telefoonnummer: (0182) 537899 Spoed: 533399

Afspraak maken

Bel (0182) 537899 van 08.00 - 10.30 en 13.30 - 15.30 u.

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur of terugbelspreekuur van de dokter of het spreekuur van de assistente.  

Afspraak dezelfde dag

Wanneer u 's-morgens vroeg belt is een afspraak voor diezelfde dag (in beperkte mate) mogelijk.

Afzeggen

Wilt u een afspraak die niet kan doorgaan tijdig afzeggen?

Huisbezoek (visite)

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de dokter u thuis bezoeken (een visite). 

Meer tijd nodig

Zoals bij huisartsen gebruikelijk staat er voor een afspraak ca. 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? In veel gevallen is het verstandig daarvoor een dubbele afspraak te maken. Komt u voor 2 of meer personen, wilt u dan ook 2 of meer afspraken maken?

Online afspraak maken

U kunt ook online een afspraak maken: zie de link rechtsboven op de site en voor aanvullende informatie de link in het submenu algemene praktijkinformatie linksboven.

Spreekuurtijden

Op afspraak: dagelijks.

Telefonisch terugbelspreekuur: dagelijks van 13.30 - 14.00 u.

Toelichting online afspraak

Via de oranje link boven aan deze pagina kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Handig, omdat het telefoonverkeer steeds drukker wordt en u op deze manier niet meer afhankelijk bent van de openingstijden van de praktijk. Niet alle spreekuurtijden zijn beschikbaar zodat we nog ruimte over houden voor dringende afspraken.

U hoeft niet in te loggen en geen wachtwoord op te geven. U moet wel bij onze praktijk zijn ingeschreven. Een korte omschrijving van de reden dat u een consult wilt is voldoende. Noteer de afspraak goed in uw agenda. Als u gebruik maakt van een gmail- of outlook-account kunt u de afspraak koppelen aan uw digitale agenda.

U kunt geen afspraken maken voor dezelfde dag en evenmin verder dan 3 maanden. Wilt u twee vragen bespreken: kies zo mogelijk voor 2 afspraken NA ELKAAR. Helaas moet u die beide apart aanvragen, het is niet mogelijk 1 afspraak van 10 minuten te wijzigen in 20 minuten.